Bc. Petr Hanel

Master's thesis

Strategická analýza podniku

Company strategic analysis
Abstract:
Předmětem práce Strategická analýza podniku je zpracování komplexní strategické analýzy podniku Control Seal B. V. a doporučení strategie odpovídající jeho strategickým cílům. V rámci strategické analýzy je vypracována analýza vnějšího a vnitřního prostředí podniku a interní analýza skládající se z analýzy lidských, finančních, hmotných a nehmotných zdrojů. Informace vyextrahované z těchto analýz jsou …more
Abstract:
The objective of this paper under the title of Strategic analysis of a company is the preparation of a complex strategic analysis of company Control Seal B.V. and recommendation of a proper strategy to reach their strategic goals. As parts of the strategic analysis you´ll find analysis of the internal and external environment and internal analysis of the company that deals with human resources, finance …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 15. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Viliam Záthurecký, MBA
  • Reader: Ing. Martina Rešlová, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta