Adam KOUTECKÝ

Bakalářská práce

Prostředky individuální ochrany jednotlivce

Personal Protective Equipment
Anotace:
Tato práce je zaměřena na prostředky individuální ochrany obyvatelstva. Je v ní uvedena historie ochrany obyvatelstva od dob jejího vzniku v První republice, přes celý historický vývoj, až do dnešních dnů. V práci jsou popsány druhy prostředků civilní ochrany, jak pro dospělé osoby, tak pro děti, společně s postupem zacházení s těmito prostředky.
Abstract:
This Bachelor thesis deals with personal protective equipment. There is mentioned history of civil defense since it has been established in 1st republic across the historical develop-ment up to present days. Types of individual protection were described in the study, com-bined with treatment of these resources.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 10. 5. 2013
Zveřejnit od: 10. 5. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2013
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivan Mašek, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

KOUTECKÝ, Adam. Prostředky individuální ochrany jednotlivce. Uherské Hradiště, 2013. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta logistiky a krizového řízení

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 10.5.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 10. 5. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta logistiky a krizového řízení
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe