Bc. Anna Chertova

Bakalářská práce

Vliv marketingové komunikace na konzumní chování společnosti

The impact of marketing communication on Consumers’ buying behaviour
Anotace:
Hlavním cílem bakalářské práce je zjistit rozsah vlivu marketingové komunikaci na společnosti v rámci spotřebně tržních vztazích a její účast v řízení společenských procesů a manipulováni lidským spotřebním chováním. V praktické části se pokusím ukázat na rozboru nedávní významné kampaně – „Brexitu“, jak marketingová komunikace pomocí různých marketingových prostředků může ovlivnit nebo předurčit společenské …více
Abstract:
The main aim of the thesis is to determine the extent of the impact of marketing communication on society within consumption market relations and participation in the management of social processes and manipulation of the human consumer’s behavior. In the practical part I will try to show on analysis of recent significant campaign - "Brexit" how marketing communication by using a variety of marketing …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2017
  • Vedoucí: PhDr. Marek Matějka
  • Oponent: Ing. Pavel Rosenlacher

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní