Taťána Tellerová

Bakalářská práce

A Marketing Mix Analysis for a Czech Fitness Centre

A Marketing Mix Analysis for a Czech Fitness Center
Abstract:
This thesis is oriented on analyses of marketing mix specifically on services of one particular company Effect studio which is dedicated to fitness and healthy life style. The aim is to analyse aspects of company´s marketing mix and also to recommend improvements in order to be more profitable and sustainable on the market full of competition. The theoretical part is focusing on aspects of marketing …více
Abstract:
Tato bakalářská práce je zaměřená na analýzy marketingového mixu obzvláště na služby jedné konkrétní firmy a to Effect studia, které se zaměřuje na fitness a zdravý životní styl. Cílem je analyzovat aspekty firemního marketingového mixu a také doporučit zlepšení za účelem vyššího zisku a lepšího udržení na trhu, který je plný konkurence. Teoretická část se zaměřuje na aspekty marketingového mixu a …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 3. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Jiří Vaněk, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Tellerová, Taťána. A Marketing Mix Analysis for a Czech Fitness Centre. Zlín, 2017. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně. Fakulta humanitních studií

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Tomáše Bati ve Zlíně, Fakulta humanitních studií
Plny text prace je k dispozici v elektronicke podobe