Bc. Václav Kaňkovský

Diplomová práce

Postup správního orgánu při rozhodování o dopravních přestupcích spáchaných řidiči pod vlivem jiných návykových látek.

Procedure of the administrative authority in deciding on traffic offenses committed by drivers under the influence of other addictive substances.
Anotace:
Diplomová práce se zabývá postupem správního orgánu prvního stupně v řízení o přestupku, kdy je pachatelem přestupku řidič vozidla, u něhož bylo na základě znaleckého posudku zjištěno, že řídil vozidlo pod vlivem jiné návykové látky. Je poukázáno na teoretický postup v řízení o přestupku propojením s praktickou částí v návaznosti na případové studie, které byly získány z projednaných a uzavřených případů …více
Abstract:
The subject of the thesis is the first-instance administrative body procedure when dealing with offence committed by a driver who was, based on an expert’s report, driving a vehicle under the influence of other addictive substances. The thesis explores the offence proceedings both theoretically and practically, which is demonstrated by studies of cases dealt with and solved by Trutnov Municipal Authority …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2021
Identifikátor: https://is.slu.cz/th/unrvv/

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 22. 5. 2021
  • Vedoucí: JUDr. Michal Vítek, Ph.D.
  • Oponent: JUDr. Marie Sciskalová, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Slezská univerzita v Opavě, Fakulta veřejných politik v Opavě

Slezská univerzita v Opavě

Fakulta veřejných politik v Opavě

Magisterský studijní program / obor:
Veřejná správa a sociální politika / Veřejná správa a sociální politika