Bc. Aleš TENČÍK

Master's thesis

Vliv pastvy na diverzitu mechorostů společenstev suchých trávníků v CHKO Český kras

Effect of grazing on bryophytes diversity of dry grasslands in the PLA Český kras
Abstract:
Suché trávníky patří k nejvíce ohroženým společenstvům především vlivem zarůstání řady lokalit. V Českém krasu je proto od počátku 21. stol. na nejcenějších lokalitách suchých trávníku obnovovována pastva smíšeným stádem ovcí a koz jako způsob údržby těchto biotopů. Současně s obnovou pastvy byly na čtyřech pasených lokalitách založeny výzkumné plochy o velikosti 1 x 1 m vždy v páru pasená a kontrolní …more
Abstract:
Dry grassland are among the most endangered plant communities mainly due to the overgrowth of a number of localities. That is why from the beginning of the 21st century pasture with mixed herds of sheep and goats is restored on the most valuable dry grassland sites in the Bohemian Karst as the way of maintaining these habitats. Concurrently, research sites each 1x1 m in size were set up at four pastured …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 20. 4. 2018

Thesis defence

 • Supervisor: Mgr. Jana Navrátilová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TENČÍK, Aleš. Vliv pastvy na diverzitu mechorostů společenstev suchých trávníků v CHKO Český kras. Č. Budějovice, 2018. diplomová práce (Ing.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zemědělská fakulta

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zemědělská fakulta

UNIVERSITY OF SOUTH BOHEMIA IN ČESKÉ BUDĚJOVICE

Faculty of Agriculture

Master programme / field:
Agriculture Engineering / Agricultural Ecology

Theses on a related topic

 • No theses on a related topic available.
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 5gidru 5gidru/2
28/5/2018
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
28/5/2018
Bulanova, L.
29/5/2018
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.