Bc. Pavel MACHALA

Diplomová práce

Potápěčská skupina Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje činnost, školení a výcvik

Diving Group of the Fire Rescue Brigade of the South Bohemian Region - activities, training and education
Anotace:
Diplomová práce se věnuje potápěčské skupině Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Je zaměřena na její činnost, technické vybavení, personální obsazení, související právní předpisy a interní akty Hasičského záchranného sboru České Republiky, potažmo Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje. Jedním z hlavních právních předpisů, kterými jsou vymezeny úkoly Hasičského záchranného sboru …více
Anotace:
ký početní stav a nevyhovující strukturu potápěčské skupiny, která neodpovídá požadavkům interních aktů. Dále bylo mimo jiné navrženo doplnění plánu školení a výcviku o součinnostní cvičení se složkami IZS a celá řada návrhů na doplnění výstroje a výzbroje potápěčské skupiny (speciální vozidlo pro potápěče, atd.)
Abstract:
The diploma thesis focuses on the Diving Team of the Fire Rescue Service of the South Bohemia region. It concentrates on its activities, technical gear, staffing, related law regulations and internal files of the Fire Rescue Service of the Czech Republic, more precisely of the Fire Rescue Service of the South Bohemia Region. One of the main law regulations, which define tasks of the Fire Rescue Service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 5. 2016
Zveřejnit od: 16. 5. 2016

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Štěpán Kavan, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

MACHALA, Pavel. Potápěčská skupina Hasičského záchranného sboru Jihočeského kraje činnost, školení a výcvik. Č. Budějovice, 2016. diplomová práce (Mgr.). JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH. Zdravotně sociální fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 16.5.2016

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 16. 5. 2016 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: JIHOČESKÁ UNIVERZITA V ČESKÝCH BUDĚJOVICÍCH, Zdravotně sociální fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5gin4x 5gin4x/2
16. 5. 2016
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Bulanova, L.
16. 5. 2016
Bulanova, L.
17. 5. 2016
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.