Mgr. Tomáš Buryška, Ph.D.

Doctoral thesis

Application of microfluidics in enzyme research and engineering

Application of microfluidics in enzyme research and engineering
Anotácia:
Tato dizertační práce se zabývá mikrofluidikou a jejím uplatněním k biochemické charakterizaci halogenalkandehalogenas. Úvodní kapitola poskytuje vhled do problematiky mikrofluidiky, která je relativně nová mezioborová oblast s velkým potenciálem pro budoucí aplikace. V minulosti vedla miniaturizace k revoluci při výrobě mikročipů a v budoucnu můžeme očekávat podobné výstupy od mikrofluidiky v biochemické …viac
Abstract:
This Thesis focuses on microfluidics and its application to the biochemical characterisation of haloalkane dehalogenases. As summarized in the Introduction, microfluidics is a relatively novel interdisciplinary field with great potential for the future applications. In the past, miniaturization lead to a revolution in the fabrication of microchips and the same prospects promises microfluidics to the …viac
 
 
Jazyk práce: English
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 11. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 14. 12. 2018
  • Vedúci: prof. RNDr. Zbyněk Prokop, Ph.D.
  • Oponent: prof. RNDr. Zdeněk Glatz, CSc., Dr. Stavros Stavrakis

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Přírodovědecká fakulta