Bc. Jan BRADÁVKA

Diplomová práce

Historická vodohospodářská infrastruktura na Opavsku dnes a v minulosti a její popularizace

Water management infrastructure in Opava region today and in the past and its popularization.
Anotace:
Práce se zabývá problematikou využití vodní síly ve správním obvodu Finančního inspektorátu v Opavě v roce 1930 a současným stavem tehdejší sítě vodních děl. Přínosem práce je digitalizace a maximální prostorové zpřesnění mapové části díla Seznam a mapa vodních děl republiky Československé, sešit 17. Na základě dat získaných z tohoto pramene, literatury a terénního průzkumu lokalit je území hodnoceno …více
Abstract:
This thesis deals with problematics of water power usage within administrative district of Financial inspectorate in Opava in 1930 and with current state of this water work network. The output of this thesis is digitising and utmost spatial correction of map, which is part of the work Seznam a mapa vodních děl republiky Československé, book 17. The area is then analysed, focusing on spatial and functional …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 23. 4. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: RNDr. Renata Pavelková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

BRADÁVKA, Jan. Historická vodohospodářská infrastruktura na Opavsku dnes a v minulosti a její popularizace. Olomouc, 2019. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Přírodovědecká fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Přírodovědecká fakulta