Bc. Petra Mikulčíková

Bakalářská práce

Osobnostní rozvoj perspektivou zkušených psychologů

Personal development and experienced psychologists
Anotace:
Tématem bakalářské práce je osobnostní rozvoj perspektivou zkušených psychologů. Tato práce se zabývá častými otázkami spojovanými s osobnostním rozvojem, odlišnými strategiemi, metodami a způsoby užívanými při řešení rozvoje. Osobnostní rozvoj je častým tématem zmiňovaným nejen na akademické půdě, ale napříč všemi profesemi, přesto jeho pojetí není zcela jasné. Tento obor se tak často setkává s nepochopením …více
Abstract:
The topic of this bachelor thesis is personal development from the perspective of experienced psychologists. This work deals with often asked questions associated with personal development, different strategies, methods and means used in the field. Personal development is a frequent topic mentioned not only at universities, but across all professions, although its concept is not entirely clear. This …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2021

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 23. 6. 2021
  • Vedoucí: Mgr. Bc. Jan Nehyba, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Lucie Škarková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta