Bc. Eva Prokešová

Diplomová práce

Marketingová komunikace jako nástroj řízení spotřebního chování lidí

Marketing communication as a tool for controlling people’s consumer behavior
Anotace:
Marketingová komunikace se může stát prostředkem řízení manipulace moderní společnosti za účelem prodeje a spotřeby produktů a služeb. V některých případech MK pobízí a přemlouvá, v extrémnějších případech i manipuluje. Na základě konkrétních případů je vysvětleno, jaký vliv má MK na dnešní spotřební chování společnosti doplněné psychologicko-sociologickou teorií lidského chování. Cílem této práce …více
Abstract:
Marketing communication may become an instrument of controlling modern society for the purpose of selling and consuming products and services. In some cases, MC encourages and persuades, and in the extreme ones manipulates. Based on specific cases, it is explained how MC influences society's current consumption behavior, supplemented by psychological and sociological theories of human behavior. The …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 16. 6. 2017
  • Vedoucí: prof. Ing. František Zich, DrSc.
  • Oponent: doc. Dr. Zdeněk Cecava, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní