Dalibor Bačovský

Bakalářská práce

Převod karaoke midi souborů do formátu vhodného pro syntézu řeči

The Karaoke Midi File Format Transcription to a TTS suitable Form
Anotace:
Práce řeší návrh a popis implementace aplikace, která má za účel převod souborů Karaoke MIDI do formátu PHO pro hlasový syntezátor MBROLA. Aplikace řeší tento problém pro češtinu a angličtinu, text ve vstupním MIDI souboru musí být dělen na slabiky. Text je na fonémy převedený automatickou fonetizací, která se liší pro oba jazyky. Syntetizovaný hlas na základě výstupu aplikace je limitovaný použitou …více
Abstract:
This thesis describes design and implementation of a program for converting a Karaoke MIDI file to a PHO file for MBROLA synthetizer. The program is able to process both Czech and English MIDI files. Text in the input MIDI file has to be split into syllables. The program performs automatic phonetization that differs for both languages. The synthetized voice quality is limited by used phonetic database …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 12. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 2. 2020
  • Vedoucí: Mgr. Luděk Bártek, Ph.D.
  • Oponent: doc. Mgr. Pavel Rychlý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Informatika / Umělá inteligence a zpracování přirozeného jazyka