Petra HALFAROVÁ

Bakalářská práce

Přizpůsobení podmínek maturitní zkoušky u vybraných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami

The adaptation of the conditions of the secondary school leaving exam of selected students with specific educational needs.
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá problematikou nových státních maturitních zkoušek a uzpůsobením podmínek maturitní zkoušky pro žáky se speciálními vzdělávacími potřebami. Konkrétně se zabývá žáky se specifickými poruchami učení. Teoretická část charakterizuje žáka se specifickými poruchami učení a věnuje se problematice těchto adolescentů. Dále popisuje historii i současnou podobu maturitních zkoušek a …více
Abstract:
The bachelor?s thesis deals with the issue of new state secondary school leaving exams and with the adaptation of the conditions of these exams for students with specific educational needs. It specifically deals with students with specific learning disabilities. The theoretical part characterizes a student with specific learning disabilities and explores the area of such adolescent. Further, it describes …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 13. 12. 2013
Zveřejnit od: 13. 12. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 1. 2014
  • Vedoucí: Mgr. Helena Mravcová

Citační záznam

Jak správně citovat práci

HALFAROVÁ, Petra. Přizpůsobení podmínek maturitní zkoušky u vybraných žáků se speciálními vzdělávacími potřebami. Ostrava, 2013. bakalářská práce (Bc.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 13.12.2013

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 13. 12. 2013 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta