Bc. Jana Růžičková, DiS.

Diplomová práce

Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj

International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association Credit Policy
Anotace:
Předmětem diplomové práce „Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj“ je zhodnocení činnosti Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj v oblasti úvěrové politiky a jejich komparace. První část přibližuje obě instituce z hlediska jejich vzniku, organizační struktury, cílů a zdrojů jejich financování. V druhé části je analyzována …více
Abstract:
The goal of the submitted thesis "International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association Credit Policy" is to evaluate the activities of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association in credit politics and their comparison. The first part describes the two institutions in terms of their creation, organizational …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 5. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 25. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • Oponent: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta