Bc. Jana Růžičková, DiS.

Master's thesis

Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj

International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association Credit Policy
Abstract:
Předmětem diplomové práce „Úvěrová politika Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj“ je zhodnocení činnosti Mezinárodní banky pro obnovu a rozvoj a Mezinárodního sdružení pro rozvoj v oblasti úvěrové politiky a jejich komparace. První část přibližuje obě instituce z hlediska jejich vzniku, organizační struktury, cílů a zdrojů jejich financování. V druhé části je analyzována …more
Abstract:
The goal of the submitted thesis "International Bank for Reconstruction and Development and International Development Association Credit Policy" is to evaluate the activities of the International Bank for Reconstruction and Development and the International Development Association in credit politics and their comparison. The first part describes the two institutions in terms of their creation, organizational …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 14. 5. 2015

Thesis defence

  • Date of defence: 25. 6. 2015
  • Supervisor: Ing. Miroslav Sponer, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Bc. Bohuslava Doláková

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta