Pavel Dokoupil

Bakalářská práce

Virtualizace desktopových pracovišť úřadu z pohledu ekonomiky investice a provozu.

Virtualization of Desktop Workstations of the Office in Terms of Economic Investment and Operation
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá virtualizačními technologiemi, s přednostním zaměřením na virtualizaci stolních osobních počítačů (desktopů), a to v prostředí městského úřadu v Litoměřicích. Zabývá se popisem nejrozšířenějších technologií pro virtualizaci desktopů a rozpracovává metodiku stanovení spotřeby elektřiny desktopů, pomocí konkrétního změření reprezentativního vzorku a následný výpočet celkové …více
Abstract:
This thesis describes the virtualization technologies, with a priority focus on virtualization of desktop personal computers (desktops), in the environment of the Litomerice Town Council. It describes the most common used technology for desktop virtualization and develops the methodology for establishing the electricity consumption of desktops, using a specific measuring sample and subsequent calculation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 30. 5. 2016
  • Vedoucí: Zdeněk Neustupa
  • Oponent: Petr Nepustil

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

VŠB - Technická univerzita Ostrava

Hornicko-geologická fakulta

Bakalářský studijní program / obor:
Nerostné suroviny / Informační a systémový management