Markéta Crhová

Bakalářská práce

Výdaje na bezpečnost a právní ochranu obce Nová Hradečná

Expenditure for Security and Legal Protection of the Municipality Nová Hradečná
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá výdaji na bezpečnost a právní ochranu obce Nová Hradečná. Bezpečnost a veřejný pořádek patří mezi nejdůležitější záležitosti, kterými se obec v samostatné působnosti zabývá. Cílem bakalářské práce je zhodnocení výdajů na bezpečnost a právní ochranu obce Nová Hradečná, a také zhodnocení hospodaření sboru dobrovolných hasičů obce. Cíl práce se v průběhu jednotlivých kapitol …více
Abstract:
This bachelor thesis deals with expenditures for security and legal protection of the municipality Nová Hradečná. Security and public order are the most important issues that the municipality deals with. The aim of the bachelor thesis is to evaluate the expenditures on the security and legal protection of the municipality Nová Hradečná as well as to evaluate the economy of the volunteer fire service …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 5. 5. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedoucí: Jiří Bečica
  • Oponent: Jiří Kovář

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava