Theses 

Evaluation of Financial Performance in a Given Company – Congrong Xu

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Congrong Xu

Diplomová práce

Evaluation of Financial Performance in a Given Company

Evaluation of Financial Performance in a Given Company

Anotace: The diploma thesis is focused on the financial performance evaluation of a company in the dairy industry. The main objective of the diploma thesis is to evaluate the past financial performance and predict the financial performance of the Yili Company. And the measuring of financial performance is based on economic value added. The evaluation of past financial performance is performed on the basis of economic value added from the period 2013-2017. The prediction of economic value added for 2018 is based on the financial plan for 2018 by using Monte Carlo simulation. In the theoretical part, the financial evaluation methods, especially economic value added based method, cost of equity, financial plan, Monte Carlo simulation and so on, which employed within the thesis, are described. In the practical part, the past financial evaluation is performed based on calculation of economic value added and pyramidal decomposition of economic value added from 2013 to 2017. Next, the prediction of economic value added for 2018 is based on constructed financial plan by using Monte Carlo simulation. Finally, the financial performance of the company is evaluated from point of view of economic value added from 2013 to 2017, and the analysis of the predicted economic value added is performed for 2018.

Abstract: The diploma thesis is focused on the financial performance evaluation of a company in the dairy industry. The main objective of the diploma thesis is to evaluate the past financial performance and predict the financial performance of the Yili Company. And the measuring of financial performance is based on economic value added. The evaluation of past financial performance is performed on the basis of economic value added from the period 2013-2017. The prediction of economic value added for 2018 is based on the financial plan for 2018 by using Monte Carlo simulation. In the theoretical part, the financial evaluation methods, especially economic value added based method, cost of equity, financial plan, Monte Carlo simulation and so on, which employed within the thesis, are described. In the practical part, the past financial evaluation is performed based on calculation of economic value added and pyramidal decomposition of economic value added from 2013 to 2017. Next, the prediction of economic value added for 2018 is based on constructed financial plan by using Monte Carlo simulation. Finally, the financial performance of the company is evaluated from point of view of economic value added from 2013 to 2017, and the analysis of the predicted economic value added is performed for 2018.

Klíčová slova: financial performance evaluation, economic value added, cost of equity, Monte Carlo simulation

Keywords: financial performance evaluation, economic value added, cost of equity, Monte Carlo simulation

Jazyk práce: angličtina

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 29. 5. 2019
  • Vedoucí: Jiří Valecký
  • Oponent: Karolina Lisztwanová

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS)se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 17. 7. 2019 02:46, 29. (lichý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz