Bc. Petr TROJÁČEK

Diplomová práce

Zhodnocení a optimalizace provozu FV elektrárny

Evaluation and optimization of PV power plant
Anotace:
Předkládaná diplomová práce je zaměřena na analýzu fotovoltaické elektrárny ve společnosti Daikin a předně na její produkci elektrické energie. Praktickému obsahu předcházejí teoretické informace z oblasti fotovoltaiky a jejího využití. Hlavním úkolem práce je analýza naměřených dat vyrobené energie a jejich porovnání s výpočtovými hodnotami. Z výsledků je pak odvozena návratnost fotovoltaické elektrárny …více
Abstract:
This diploma thesis is focused on analysing of photovoltaic power plant in Daikin company and on its production of electric energy anteriorly. The practical content is preceded by theoretical information from the field of photovoltaics and its use. The main task of the thesis is to analyze the measured data of the produced energy and their comparison with calculated values. The results are then used …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Ing. Milan Bělík, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TROJÁČEK, Petr. Zhodnocení a optimalizace provozu FV elektrárny. Plzeň, 2019. diplomová práce (Ing.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta elektrotechnická

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta elektrotechnická
Vázaný výtisk práce naleznete v Univerzitní knihovně ZČU, více na http://www.knihovna.zcu.cz/kvalifikacni-prace/

ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI

Fakulta elektrotechnická

Magisterský studijní program / obor:
Elektrotechnika a informatika / Technická ekologie