Dalibor Slahúčka

Diplomová práce

Posouzení rizik a návrh bezpečnostních opatření při výrobě viskózové buničiny

Risk Assessment and Proposal of Safety Measures in the Production of Viscose Pulp
Anotace:
SLAHÚČKA, Dalibor. Posouzení rizik a návrh bezpečnostních opatření při výrobě viskózové buničiny. Diplomová práce. Ostrava: VŠB – Technická univerzita Ostrava, Fakulta bezpečnostního inženýrství, 2017. 56 stran. Diplomová práce je zaměřena na posouzení a zhodnocení stavu bezpečnosti a ochrany zdraví při práci v papírenském průmyslu. Cílem práce je posoudit rizika při technologickém procesu výroby viskózové …více
Abstract:
SLAHÚČKA, Dalibor. Risk analysis and proposal of safety arrangements during production of viscose pulp. Diploma thesis. VŠB – Technical University of Ostrava, Faculty of Safety Engineering, 2017. 56 pages. The diploma thesis is focused on assesment and evaluation of state of occupational health and safety in the paper industry. The goal of the thesis is to evaluate risks in the technological process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 14. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 7. 6. 2018
  • Vedoucí: Lucie Kocůrková
  • Oponent: Petr Dolníček

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava