Bc. Dagmar POSPĚCHOVÁ

Diplomová práce

Aplikace výsledků environmentální výchovy v lesní pedagogice na praktické škole

Results application of the environmental education in the wood pedagogy in practical school
Anotace:
Diplomová práce se zabývá zařazením témat týkajících se environmentální výchovy do navrhovaného Školního vzdělávacího programu pro učební obor 78-62-C/001 Praktická škola jednoletá. Součástí jsou návrhy vhodných aktivit pro děti se zdravotním postižením vyplývajících z metodiky lesní pedagogiky.
Abstract:
This dissertation aimes to incorporate themes of the environmental education into a school educational programme which has been proposed for educational subject 78-62-C/001 Practical school with one year length of studies. Part of the dissertation deals with a proposal for various activities which are suitable for handicapped children and result from the methodology of the wood pedagogy.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 9. 4. 2010
Zveřejnit od: 9. 4. 2010

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 10. 6. 2010
  • Vedoucí: Doc. Ing. Berta Rychlíková, CSc.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

POSPĚCHOVÁ, Dagmar. Aplikace výsledků environmentální výchovy v lesní pedagogice na praktické škole. Ostrava, 2010. diplomová práce (Mgr.). OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 9.4.2010

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 9. 4. 2010 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: OSTRAVSKÁ UNIVERZITA V OSTRAVĚ, Pedagogická fakulta