Bc. Lucie Myšková

Master's thesis

Posouzení konkurenční pozice podniků Starbucks Coffee, Costa Coffee a Ovocný Světozor na českém trhu

Analysis of the competitive position for companies Starbucks Coffe, Costa Coffe and Ovocný Světozor on the Czech market.
Abstract:
Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního postavení firem Starbucks Coffee, Costa Coffee a Ovocný Světozor na českém trhu. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou popisované konkurenční strategie, proces analýzy konkurence a některé nástroje, které mohou být pro analýzu využity. Detailněji je rozebírán jeden z nástrojů, tzv. benchmarking. Praktická …more
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the competitive position of companies Starbucks Coffee, Costa Coffee and Ovocný Světozor. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part discusses competitive strategies, competitive analysis process and some tools that can be used for analysis. One tool, which is called benchmarking, is discussed in more details The …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 12. 2015
Accessible from:: 21. 12. 2015

Thesis defence

  • Supervisor: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

Myšková, Lucie. Posouzení konkurenční pozice podniků Starbucks Coffee, Costa Coffee a Ovocný Světozor na českém trhu. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.12.2015

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 21. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta