Bc. Lucie Myšková

Master's thesis

Posouzení konkurenční pozice podniků Starbucks Coffee, Costa Coffee a Ovocný Světozor na českém trhu

Analysis of the competitive position for companies Starbucks Coffe, Costa Coffe and Ovocný Světozor on the Czech market.
Anotácia:
Diplomová práce se zabývá analýzou konkurenčního postavení firem Starbucks Coffee, Costa Coffee a Ovocný Světozor na českém trhu. Diplomová práce je rozdělena do dvou částí, teoretické a praktické. V teoretické části jsou popisované konkurenční strategie, proces analýzy konkurence a některé nástroje, které mohou být pro analýzu využity. Detailněji je rozebírán jeden z nástrojů, tzv. benchmarking. Praktická …viac
Abstract:
The diploma thesis deals with the analysis of the competitive position of companies Starbucks Coffee, Costa Coffee and Ovocný Světozor. The thesis is divided into two parts, theoretical and practical. The theoretical part discusses competitive strategies, competitive analysis process and some tools that can be used for analysis. One tool, which is called benchmarking, is discussed in more details The …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 12. 2015
Zverejniť od: 21. 12. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedúci: doc. Ing. Jozefína Simová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Myšková, Lucie. Posouzení konkurenční pozice podniků Starbucks Coffee, Costa Coffee a Ovocný Světozor na českém trhu. Liberec, 2015. diplomová práce (Ing.). TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI. Ekonomická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 21.12.2015

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou od 21. 12. 2015 dostupné: autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: TECHNICKÁ UNIVERZITA V LIBERCI, Ekonomická fakulta