Ing. Jakub Šmíd

Diplomová práce

Týmová spolupráce při tvorbě inovací

Team cooperation for creation of innovation
Anotace:
Proces inovace je charakteristickým rysem současné doby. V podnicích je kladen důraz na produktivitu, kvalitu, snižování nákladů, poskytování kvalitních výrobků a služeb a účinné využívání všech zdrojů. To ale neplatí pouze pro sféru podnikovou, ale i pro sféru veřejnou. Modernizace veřejné správy, zvýšení kvality a dostupnosti veřejných služeb a zlepšení efektivity řízení zásadně přispívají k rozvoji …více
Abstract:
Innovation process is the characteristic feature of these days. In factories, productivity, quality, cost reduction, providing quality products and services as well as an efficient use of all sources available is accentuated. However, this applies not only to the corporate sphere, but also to public one. Modernization of public administration, increase in quality and availability of the public services …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 6. 5. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 21. 6. 2008
  • Vedoucí: Ing. Miroslav Hezina
  • Oponent: Ing. Zdeněk Voznička, CSc.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Řízení podniku a podnikové finance