Berenika Andrýsková

Bakalářská práce

Phillipsova křivka a vliv délky nezaměstnanosti na predikci inflace

Phillips curve and the impact of unemployment duration on inflation forecasts
Anotace:
V této práci se zabývám Phillipsovou křivkou, u které rozlišuji různé délky nezaměstnanosti, kdy se především zajímám, zda krátkodobá nezaměstnanost dokáže lépe predikovat cenové inflace. Tuto teorii se snažím ověřit na datech České republiky v rozmezí let 1999 až 2019. V práci nejprve představuji výchozí literaturu. Dále definuji dva modely a představuji a upravuji data do podoby modelů. V závěru …více
Abstract:
In this thesis, I deal with the impact of unemployment duration on the prediction of price inflation within the Phillips curve. The main focus is on whether short-term unemployment has a preferable prediction ability. I am applying this theory to the Czech Republic's data from 1999 to 2019. The first part is about the research of the literature on the Phillips curve. Following, I define two models …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2022

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2022
  • Vedoucí: Mgr. Jakub Chalmovianský
  • Oponent: Ing. Jan Čapek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Ekonomicko-správní fakulta