Bc. Iva Trněná

Diplomová práce

Zkrmování pšenice s vyšším obsahem anthokyanů u nosnic v závěru snášky

Feeding wheat with a higher content of anthocyanins in laying hens at the end of laying
Anotace:
Cílem diplomové práce bylo vyhodnotit vliv zkrmování pšenice s vyšším obsahem anthokyanů u nosnic na konci snáškového cyklu v porovnání s krmením běžnou pšenicí bez anthokyanů. Mezi hodnocené parametry byly zahrnuty hmotnost slepic, spotřeba krmiva, snáška, hmotnost a kvalita vajec a biochemický profil krve nosnic. Do experimentu bylo použito 30 nosnic hybridní kombinace Bowans Brown v 69 týdnech věku …více
Abstract:
The aim of this diploma thesis was to evaluate the influence of feeding of wheat with higher content of anthocyanins in laying hens at the end of the laying cycle compared to feeding common wheat without anthocyanins. The measured parameters included hen weight, feed consumption, laying, weight and quality of eggs and biochemical profile of hen's blood.30 hens of the Bowans Brown hybrid combination …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 26. 4. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: prof. MVDr. Leoš Pavlata, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Mendelova univerzita v Brně, Agronomická fakulta

Mendelova univerzita v Brně

Agronomická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Zootechnika / Krmivářství