Martin Lešner

Bakalářská práce

Současné trendy cestovního ruchu v kontextu zvyšování návštěvnosti vybrané destinace cestovního ruchu

Contemporary trends of tourism in the context of increasing visit to selected destination tourism
Anotace:
Cílem této bakalářské práce bylo zjistit rozdíly v realizačních předpokladech cestovního ruchu měst Dobříše a Příbrami. Zaměřil jsem se nejprve na atraktivity cestovního ruchu, poté na infrastrukturu obou měst a následně jsem navrhl východisko, které může vést k větší návštěvnosti měst. Dalším návrhem byl produktový balíček. Rozebíral jsem zásadní problém těchto destinací. Zásadní problém je, že bohužel …více
Abstract:
The aim of this thesis was to determine differences in the implementation assumptions of tourism of Dobříš and Příbram cities. I focused first on the attractiveness of tourism, then the infrastructure of both cities and then I suggested starting point, which can lead to more traffic cities. Another proposal was the product package. I discussed the fundamental problem with these destinations. The fundamental …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 30. 4. 2013

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2013
  • Vedoucí: Mgr. Věra Fišerová
  • Oponent: Mgr. Monika Klímová

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola hotelová v Praze