Bc. Josef Němeček

Diplomová práce

Návrh organizace dopravy na třídě 1. máje ve městě Břeclav

The proposition of traffic organisation at třída 1. máje in town Břeclav
Anotace:
V této práci je řešena organizace dopravy na třídě 1. máje ve městě Břeclav ve vztahu ke křižovatkám, které jsou řízeny světelným signalizačním zařízením. Zabývá se výpočtem signálních plánů těchto křižovatek na základě provedeného průzkumu intenzity dopravy. Je zde provedena koordinace řízení, díky sladění signálních plánů sousedních křižovatek do tzv. zelené vlny.
Abstract:
This thesis deals with the transport managing on třída 1. máje in Břeclav in the relationship to traffic lights controlled junctions. The thesis deals with the calculating of the signal plans of mentioned junctions based on the transport intensity research. The co-ordination of the management is made due to harmonising of the neighbouring junctions into so-called green wave.
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 12. 1. 2018
Zveřejnit od: 31. 12. 2999

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: doc. Ing. Josef Bulíček, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Němeček, Josef. Návrh organizace dopravy na třídě 1. máje ve městě Břeclav. Pardubice, 2018. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Právo: Autor si nepřeje zpřístupnění práce veřejnosti

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera

Univerzita Pardubice

Dopravní fakulta Jana Pernera

Magisterský studijní program / obor:
Dopravní inženýrství a spoje / Technologie a řízení dopravy