BcA. Lukáš Oravec, DiS.

Diplomová práce

Vplyv diela Woody Shaw na novú generáciu trúbkárov

The influence of Woody Shaw's work on new generations of trumpet players
Abstract:
Diploma thesis; “The influence of Woody Shaw’s work on new generations of trumpet players” deals with the life and work of the American trumpet player Woody Shaw and his influence on other trumpet players. Part one of this thesis summarizes his life, childhood, study, and early projects as a sideman. The second part focuses on his own work as a leader, analysis of his solos, and his life and musical …více
Abstract:
Diplomová práca „Vplyv diela Woodyho Shawa na novú generáciu trubkárov“ pojednáva o živote a diele amerického trubkára Woodyho Shawa a o vplyve jeho diela na novú generáciu trubkárov. V prvej časti práce sa zameriavam na jeho život, detstvo, štúdium a ranné projekty, v ktorých pôsobil ako sideman. Druhá časť sa sústredí na autorskú tvorbu ako lídra, analýzu jeho sól a jeho životných a hudobných vplyvov …více
 
 
Jazyk práce: slovenština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 16. 9. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 27. 9. 2016
  • Vedoucí: Mgr. Juraj Bartoš
  • Oponent: Mgr. Jan Přibil, DiS.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Janáčkova akademie múzických umění v Brně, Hudební fakulta
https://is.jamu.cz/th/b7exz/

Janáčkova akademie múzických umění v Brně

Hudební fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Hudební umění / Jazzová interpretace