Ing. Eduard Karapetyan

Master's thesis

Internetový marketing na YouTube - video marketing

Internet marketing on YouTube - video marketing
Abstract:
Tato práce se zabývá vysvětlením základních pojmů o historii vývoje online reklamy, role online marketingu na YouTube, problematice propagace produkty na Internetu. Důležité pojmy, jako product placement a cílení u kampaní s videoreklamami. Také se zaměřím na nový trend Youtubeři (vlogery) a jejich typy. V praktické části pak jsem zanalyzoval výsledky dvou případových studii, které provedli firma Millward …more
Abstract:
This thesis deals with the explanation of basic concepts about the history of online advertising development, the role of online marketing on YouTube, the issue of promoting products on the Internet. Important concepts such as product placement and targeting for video ad campaigns. I will also focus on the new trend of Youtube (vloggers) and their types. In the practical part, I analyzed the results …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 28. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: RNDr. Aleš Krejčí, CSc.
  • Reader: Mgr. Pavel Kotyza

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • všem autentizovaným
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Master programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication