Anna Nagyová

Bakalářská práce

User experience design of a book website

User experience design of a book website
Anotace:
Cieľom práce bolo navrhnúť webovú stránku ku knihe s využitím bežných techník zameraných na užívateľskú skúsenosť. Obsahom práce je analýza konkurencie, užívateľský výskum, informačná architektúra, drôtené modely, prototyp, užívateľské testovanie, implementácia vybraných zmien a UX princípy facebookovej stránky.
Abstract:
The aim of this thesis was to design a book website using common user experience techniques. The content of the thesis includes competition analysis, user research, information architecture, wireframes, prototype, usability testing, implementation of chosen changes and UX principles of a Facebook page.
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 5. 2019

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 28. 6. 2019
  • Vedoucí: doc. Ing. RNDr. Barbora Bühnová, Ph.D.
  • Oponent: RNDr. Radek Ošlejšek, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta informatiky

Masarykova univerzita

Fakulta informatiky

Bakalářský studijní program / obor:
Aplikovaná informatika / Aplikovaná informatika