Ing. Jan Veselý

Diplomová práce

Provoz vrtulníků u PČR LS

The helicopter operations of Czech Police aviation department
Anotace:
Tato práce je věnována provozu vrtulníků u Policie ČR. Popisuje PČR LS a její hlavní úkoly, porovnává provoz u jiných policejních letek ve světě. Zaměřuje se zejména na součastné problémy, které je potřeba řešit, aby byla zajištěna plná funkčnost, vyšší efektivnost a budoucí rozvoj této složky Policie ČR. Velikým problémem je nedostatek létajícího personálu, proto se v práci tomuto tématu věnuji. Zabývá …více
Abstract:
This dissertation thesis deals with helicopter operations of the Czech Police Aviation Department. It describes the PČR LS and its main duties and compares operations of other law enforcements units in the world. It is focused on the current problems that should be solved to ensure full functionality, higher efficiency and future development of this part of the Czech Police. The big problem is lack …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 11. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 19. 1. 2009
  • Vedoucí: doc. Ing. Ivo Drahotský, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Veselý, Jan. Provoz vrtulníků u PČR LS. Pardubice, 2008. diplomová práce (Ing.). Univerzita Pardubice. Dopravní fakulta Jana Pernera

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Dopravní fakulta Jana Pernera