Tomáš JAŇOUR

Diplomová práce

Analýza použití metodiky plavecké výuky v závislosti na úrovni vstupních dovedností dětí mladšího školního věku v SPV Lochotín

ANALYSE USING METHODICS OF SWIMMING EDUCATION DEPENDING UP LEVEL OF ENTRY SKILLS YOUNGER SCHOOL AGE CHILDREN AT SPV LOCHOTÍN
Anotace:
Cílem této diplomové práce je určit rozdíly v použité metodice výuky, na základě detekce úrovně vstupních dovedností dětí mladšího školního věku, při základním plaveckém výcviku. Úkoly práce jsou: rešerše a zpracování zdrojů, vytvoření realizačního týmu, vstupní diagnostika, vlastní práce v SPV Lochotín, analýzy získaných poznatků a na závěr porovnání a určení rozdílů v použité metodice výuky (na základě …více
Abstract:
The target of this diploma work is determinate differences from used methodics of education, on the basis of detection level of entry skills younger school age children, during basic swimming training. There are tasks of this work: background research and compile sources, create team of realization, entry diagnostics, own work at SPV Lochotín, analyses procured information and finally comparison and …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 1. 7. 2011
Identifikátor: 31023

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: Mgr. Radek Zeman

Citační záznam

Jak správně citovat práci

JAŇOUR, Tomáš. Analýza použití metodiky plavecké výuky v závislosti na úrovni vstupních dovedností dětí mladšího školního věku v SPV Lochotín. Plzeň, 2011. diplomová práce (Mgr.). ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI. Fakulta pedagogická

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti až od 30. 06. 2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • autentizovaným zaměstnancům ze stejné školy/fakulty, autentizovaným studentům ze stejné školy/fakulty
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: ZÁPADOČESKÁ UNIVERZITA V PLZNI, Fakulta pedagogická