Theses 

Reforma veřejné správy v České republice:proměny a vývoj v oblasti matrikproměny a vývoj v oblasti matrik – Libuše Smejkalová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Libuše Smejkalová

Bakalářská práce

Reforma veřejné správy v České republice:proměny a vývoj v oblasti matrikproměny a vývoj v oblasti matrik

Anotace: Bakalářská práce je zaměřena na reformy ve veřejné správě. Teoretická část analyzuje vývoj veřejné správy a definuje základní pojmy. Popisuje změny, které nastaly po roce 1989. Mezi zásadní patří v této oblasti dnes již ukončená územní reforma. Dále se teoretická část zabývá procesem modernizace a elektronizace ve veřejné správě. Následuje část věnovaná vývoji matrik na našem území a jejich současnému propojení se změnami, které ve veřejné správě nastaly. Praktická část je zaměřena na současné problémy matrik na příkladu matričního úřadu v Jaroměřicích nad Rokytnou. Dotazníkové šetření, které je, součástí praktické části bakalářské práce proběhlo mezi občany, klienty matričního úřadu v Jaroměřicích a mezi zaměstnanci matričních úřadů v celé České republice. Na základě tohoto šetření byly zpracovány návrhy na zlepšení komunikace matričních úřadů s občany a odstranění nedostatků spojených s elektronizací ve veřejné správě na úseku matrik.

Abstract: The bachelor thesis focuses on reforms in public administration. The theoretical part analyses the development of public administration and defines the basic expressions. Next, it describes the changes after 1989. One of the essential changes was the completed territorial reform. The theoretical part also deals with the modernization and computerization process in public administration. The following part presents registry offices development in the Czech Republic and their current link with the changes brought about in public administration. The practical part focuses on the current problems of registry offices on the example of the registry office in Jaroměřice nad Rokytnou. The questionnaire survey was conducted among the citizens, the registry office clients in Jaroměřice and registry office employees in the whole Czech Republic. On the basis of the survey´s results, proposals leading to communication improvement between registry offices and citizens and elimination of drawbacks in the area of registry offices computerization are worked out.

Klíčová slova: Veřejná správa, modernizace, elektronizace, matrika.

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 31. 5. 2016

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Reforma veřejné správy v České republice. Reforma veřejné správy v České republice.
posudek vedoucího práce posudek vedoucího práce
posudek_oponenta posudek_oponenta


Nahoru | Aktuální datum a čas: 23. 2. 2019 04:10, 8. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz