Mgr. Pavel Šindlář

Doctoral thesis

Social Integration of Japanese Migrants in the Czech Republic

Social Integration of Japanese Migrants in the Czech Republic
Abstract:
Disertační práce se zabývá sociální integrací Japonců žijících v České republice. Cílem práce bylo zjistit, jak Japonci vnímají svůj život v České republice, a prozkoumat jejich zkušenosti v tomto prostředí. Kvalitativní výzkum (provedený na základě semi-strukturovaných rozhovorů) byl založen na konceptu čtyřdimenzionálního modelu sociální integrace, který navrhli němečtí sociologové Bosswick a Heckmann …more
Abstract:
The dissertation focuses on the social integration of Japanese migrants living in the Czech Republic. The goal was to determine how the Japanese perceive their lives in the Czech Republic and to evaluate their social experiences. I performed qualitative research (semi-structured interviews) which was based on the four-dimensional model of social integration proposed by German sociologists Bosswick …more
 
 
Language used: English
Date on which the thesis was submitted / produced: 21. 4. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 20. 6. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Reader: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Mgr. Josef Bernard, Ph.D.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masaryk University

Faculty of Social Studies

Doctoral programme / field:
Sociology (4-years) / Sociology

Theses on a related topic

  • No theses on a related topic available.