Mgr. Pavel Šindlář

Disertační práce

Social Integration of Japanese Migrants in the Czech Republic

Social Integration of Japanese Migrants in the Czech Republic
Anotace:
Disertační práce se zabývá sociální integrací Japonců žijících v České republice. Cílem práce bylo zjistit, jak Japonci vnímají svůj život v České republice, a prozkoumat jejich zkušenosti v tomto prostředí. Kvalitativní výzkum (provedený na základě semi-strukturovaných rozhovorů) byl založen na konceptu čtyřdimenzionálního modelu sociální integrace, který navrhli němečtí sociologové Bosswick a Heckmann …více
Abstract:
The dissertation focuses on the social integration of Japanese migrants living in the Czech Republic. The goal was to determine how the Japanese perceive their lives in the Czech Republic and to evaluate their social experiences. I performed qualitative research (semi-structured interviews) which was based on the four-dimensional model of social integration proposed by German sociologists Bosswick …více
 
 
Jazyk práce: angličtina
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 21. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 20. 6. 2017
  • Vedoucí: doc. PhDr. Csaba Szaló, Ph.D.
  • Oponent: prof. PhDr. Silvia Miháliková, PhD., Mgr. Josef Bernard, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií

Masarykova univerzita

Fakulta sociálních studií

Doktorský studijní program / obor:
Sociologie (čtyřleté) / Sociologie

Práce na příbuzné téma

  • Žádné práce na příbuzné téma.