Miroslav Keprta

Bakalářská práce

Připravenost měst a obcí České republiky na změny klimatu

Preparedness of cities and villages in Czech Republic for climate changes
Anotace:
Tato práce je zaměřená na připravenost vybraných měst v České republice proti hrozbám spojených s klimatickou změnou. Vychází ze Strategie přizpůsobení se změně klimatu v podmínkách ČR z roku 2015. Tištěná práce je doplněna o CD se strategickými a územními plány vybraných měst a rešeršemi hrozeb na území ČR.
Abstract:
The work is aimed at the readiness of selected cities in the Czech Republic against the threats connected with climate changes. It arises from the strategy of adapting to the climate change in the conditions of Czech Republic in 2015. The printed work comes with a CD attached, which includes strategic and master plans of selected cities and background researches of threats against the grounds of Czech …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 8. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 9. 2016
  • Vedoucí: Ing. Martin Maštálka, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

Keprta, Miroslav. Připravenost měst a obcí České republiky na změny klimatu . Pardubice, 2016. bakalářská práce (Bc.). Univerzita Pardubice. Fakulta ekonomicko-správní

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Univerzita Pardubice, Fakulta ekonomicko-správní