Veronika VALENTOVÁ

Bakalářská práce

Metodická příručka pro školení dobrovolníků pro práci s osobami se zdravotním postižením

Methodological manual for training volunteers to work with persons with disabilities
Anotace:
Bakalářská práce se věnuje sestavení manuálu pro dobrovolnická centra, či přímo pro dobrovolníky. V této příručce noví dobrovolníci získají potřebné informace pro práci se zdravotně postiženými osobami. V teoretické části jsem se definovala pojmy dobrovolník, dobrovolnictví, historii dobrovolnictví. Další podkapitola osvětlovala ukotvení v legislativě a způsob jak motivovat dobrovolníky. Další kapitola …více
Abstract:
Bachelor thesis deals to assembly manual for the volunteer centers or directly for volunteers. In this handbook, new volunteers will receive the necessary informatik for work with disabled people. In the theoretical part, I defined te terms volunteer, vulunteering and history of volunteering Another subchapter explaine legislation and how to motivate volunteers. The next chapter is history of concrete …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 2. 4. 2012
Zveřejnit od: 2. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: Mgr. Jiří Kantor

Citační záznam

Jak správně citovat práci

VALENTOVÁ, Veronika. Metodická příručka pro školení dobrovolníků pro práci s osobami se zdravotním postižením. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 2.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 2. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Pedagogická fakulta
 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5hvx63 5hvx63/2
2. 4. 2012
Složky
Soubory
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
2. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.