Bc. Michal Pléha

Master's thesis

Spolupráce jako nástroj pedagoga a kurátora pro děti a mládež z hlediska moderní a postmoderní perspektivy

Cooperation as an instrument for teachers and a youth welfare workers from modern and postmodern perspectives
Abstract:
Diplomová práce se zabývá problematikou spolupráce mezi kurátory pro děti a mládež a pedagogy základních škol v kontextu sociálně-právní ochrany dětí. Hlavní výzkumná otázka je koncipována takto: „Jaký postoj zaujímají kurátoři pro děti a mládež a pedagogové ke spolupráci z hlediska moderního a postmoderního pojetí spolupráce v kontextu sociálně-právní ochrany dětí?“ Vychází tedy z předpokladu, že …more
Abstract:
The subject of the thesis is cooperation between youth welfare workers and elementary school teachers in context of child protection. The main research question is framed as follows: “What is the attitude of youth welfare workers and the teachers to cooperation, from point of view of modern and postmodern concept in context of social and child protection?” Therefore, the postulate of the thesis is …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 9. 1. 2017

Thesis defence

  • Date of defence: 23. 1. 2017
  • Supervisor: doc. PhDr. Pavel Navrátil, Ph.D.
  • Reader: Mgr. Anna Krchňavá

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Masarykova univerzita, Fakulta sociálních studií