Lukáš Stromský

Bakalářská práce

Návrh a simulace bezvláknového optického spoje s použitím vlnového multiplexu

Design and Simulation Free Space Optic Communication Using Wavelength Division Multiplexing
Anotace:
Bakalářská práce se zabývá kvalitou optického signálu při použití technologie vlnového multiplexu v bezdrátovém optickém systému. V úvodu se práce věnuje popisem atmosferického přenosového prostředí, které má vliv na funkci bezdrátového optického systému. Následně popisuje fungování vlnového multiplexu v optickém telekomunikačním systému. Dále se tato práce zabývá návrhem OBS s použitím WDM technologie …více
Abstract:
This thesis deals with the quality of the optical signal using wavelength division multiplexing technology in wireless optical system. At the beginning of the work deals with the description of the atmospheric transmission environment, which affect the function of a wireless optical system. Further describes the operation of wavelength division multiplexing in an optical telecommunications system. …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 29. 4. 2016

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 1. 6. 2016
  • Vedoucí: Aleš Vanderka
  • Oponent: Stanislav Hejduk

Citační záznam

Plný text práce

Právo: Plné texty vysokoškolských kvalifikačních prací obhájených na Vysoké škole báňské - Technické univerzitě Ostrava jsou uloženy v repozitáři DSpace. Přístup k plným textům mají všichni uživatelé bez omezení. Přístup je omezen pouze ve výjimečných případech, zpravidla z důvodu ochrany duševního vlastnictví. Nepřístupné práce jsou označeny jako closedAccess nebo embargoedAccess. Tištěné verze prácí jsou uloženy v Ústřední knihovně VŠB-TUO a jsou prezenčně přístupné ve studovně diplomových prací. Další nakládání s prací (kopírování, opisy, MVS) se řídí Knihovní a výpůjčním řádem Ústřední knihovny VŠB-TUO.

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: VŠB - Technická univerzita Ostrava