Bc. Michaela Marčanová

Diplomová práce

Segmentace trhu a analýza chování zákazníka

Market Segmentation and analysis of customer behavior
Anotace:
Diplomová práce se zabývá tématem Segmentace trhu a analýza chování zákazníků. Tato práce segmentaci trhu implementuje na farmaceutický trh. Teoretická část se zabývá popisem a vysvětlením postupů segmentace, výhodami a úrovněmi segmentace. V teoretické části jsou také vysvětleny PESTEL a SWOT analýzy. Jako další část teoretické části zkoumá analýzu nákupního chování zákazníků, jejich rozlišení a proces …více
Abstract:
This thesis deals with the segmentation and analysis of customer behavior. This work market segmentation implements the pharmaceutical market. The theoretical part deals with the description and explanation of procedures segmentation, benefits and levels of segmentation. As another part of the theoretical part of the analysis examines the shopping behavior of customers, their resolution and process …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2015

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 15. 6. 2015
  • Vedoucí: Ing. Miloslav Vaňák
  • Oponent: Mgr. Michal Tomčík, PhD.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní