Stanislava Vrágová

závěrečná práce studenta vyššího odborného studia

Projekt výzkumu znalostí a komunikačních kompetencí ve vztahu k lidem s mentálním postižením

Anotácia:
Cílem této práce je provést pilotní studii zaměřenou na zjištění a porovnání připravenosti ke komunikaci a znalosti zásad komunikace s lidmi s mentálním postižením u studentů CARITAS – Vyšší odborné školy sociální Olomouc a sociálních pracovníků pracujících s touto cílovou skupinou. Práce nejprve popisuje základní pojmy a teoretická východiska podstatná pro změření výzkumu, tedy témata komunikace, …viac
Abstract:
The aim of this thesis is to carry out a pilot study focused on finding out and comparing preparedness to communicate and knowledge of principles of communication with people with mental disability of students of CARITAS – College of Social Work Olomouc and social workers working with this target group. First, the thesis describes the basic terms and theoretical bases, which are essential for the focus …viac
 
 
Jazyk práce: Czech
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 5. 6. 2017
  • Vedúci: PhDr. Mgr. Libor Novosád, PhD.
  • Oponent: Mgr. Martin Bednář, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: CARITAS - Vyšší odborná škola sociální Olomouc