Bc. Luboš Sosna

Diplomová práce

Evropská dluhová krize a euro, příčiny a východiska

The European debt crisis and the euro, causes and solutions
Anotace:
Diplomová práce je zaměřena na analýzu příčin vzniku dluhové krize, evropské dluhové krize, na vybrané státy Evropské unie a na dopady krize. Pro tyto účely je práce rozdělena do tří částí. V první části jsou rozebrány teoretické poznatky na téma veřejného zadlužení, dále pak definování krizí a příkladů krizí, jež v minulosti proběhly. Druhá část se věnuje ratingu, ratingovým agenturám a jejich vlivu …více
Abstract:
The thesis is focused on analyzing the causes of the debt crisis, the European debt crisis, selected countries of the European Union and on the impact of the crisis. For these purposes, the work is divided into three parts. The first part deals with theoretical knowledge on the topic of public debt, as well as defining examples of crises and crises that have taken place in the past. The second part …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 28. 4. 2017

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby