Theses 

Evropská dluhová krize a euro, příčiny a východiska – Bc. Luboš Sosna

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Vysoká škola finanční a správní

Magisterský studijní program / obor:
Hospodářská politika a správa / Finance a finanční služby

Bc. Luboš Sosna

Diplomová práce

Evropská dluhová krize a euro, příčiny a východiska

The European debt crisis and the euro, causes and solutions

Anotace: Diplomová práce je zaměřena na analýzu příčin vzniku dluhové krize, evropské dluhové krize, na vybrané státy Evropské unie a na dopady krize. Pro tyto účely je práce rozdělena do tří částí. V první části jsou rozebrány teoretické poznatky na téma veřejného zadlužení, dále pak definování krizí a příkladů krizí, jež v minulosti proběhly. Druhá část se věnuje ratingu, ratingovým agenturám a jejich vlivu. Třetí část práce je věnována evropské dluhové krizi a její vliv na vybrané státy.

Abstract: The thesis is focused on analyzing the causes of the debt crisis, the European debt crisis, selected countries of the European Union and on the impact of the crisis. For these purposes, the work is divided into three parts. The first part deals with theoretical knowledge on the topic of public debt, as well as defining examples of crises and crises that have taken place in the past. The second part deals with the rating, credit rating agencies and their impact. The third part is devoted to the European debt crisis and its impact on selected countries.

Klíčová slova: Dluhová krize, Evropská dluhová krize, veřejný dluh, Evropská unie, rating

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 12. 6. 2017
  • Vedoucí: Ing. Arnošt Klesla, Ph.D.
  • Oponent: Ing. Jaroslav Tichý, Ph.D.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • všem autentizovaným
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní

Relevantní odkazy 


Nahoru | Aktuální datum a čas: 27. 5. 2019 01:20, 22. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz