Gabriela TOMANOVÁ

Bakalářská práce

Motivace k volbě povolání všeobecné sestry, motivace v práci sestry a pracovní spokojenost všeobecných sester

The motivation towards the profession of a registered nurse, the motivation in the nurse work and a job satisfaction of registered nurses
Anotace:
Přehledová bakalářská práce předkládá dosud publikované informace o motivaci k práci sestry v českých a anglických zdrojích. Jejím obsahem je prezentace poznatků z dohledaných odborných plnotextů, které byly roztříděny a uspořádány dle stanovených cílů do podkapitol bakalářské práce. Podává informace o motivaci k výběru povolání všeobecné sestry, o průběžné motivaci sester a o spokojenosti všeobecných …více
Abstract:
The bachelor survey thesis presents up to now published information on the motivation of nurses towards their work, in Czech and English sources. It presents findings from looked up academic full texts that have been classified and arranged according to set targets by the bachelor sub thesis. It provides information on the motivation for a choice of the profession of a registered nurse, a continuous …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 27. 4. 2012
Zveřejnit od: 27. 4. 2012

Obhajoba závěrečné práce

 • Vedoucí: PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

TOMANOVÁ, Gabriela. Motivace k volbě povolání všeobecné sestry, motivace v práci sestry a pracovní spokojenost všeobecných sester. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Plný text práce

Právo: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI

Fakulta zdravotnických věd

Bakalářský studijní program / obor:
Ošetřovatelství / Všeobecná sestra

 
Název
Vložil
Vloženo
Práva
Theses 5i8b35 5i8b35/2
27. 4. 2012
Složky
Soubory
Marklová, E.
28. 4. 2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.