Gabriela TOMANOVÁ

Bachelor's thesis

Motivace k volbě povolání všeobecné sestry, motivace v práci sestry a pracovní spokojenost všeobecných sester

The motivation towards the profession of a registered nurse, the motivation in the nurse work and a job satisfaction of registered nurses
Abstract:
Přehledová bakalářská práce předkládá dosud publikované informace o motivaci k práci sestry v českých a anglických zdrojích. Jejím obsahem je prezentace poznatků z dohledaných odborných plnotextů, které byly roztříděny a uspořádány dle stanovených cílů do podkapitol bakalářské práce. Podává informace o motivaci k výběru povolání všeobecné sestry, o průběžné motivaci sester a o spokojenosti všeobecných …more
Abstract:
The bachelor survey thesis presents up to now published information on the motivation of nurses towards their work, in Czech and English sources. It presents findings from looked up academic full texts that have been classified and arranged according to set targets by the bachelor sub thesis. It provides information on the motivation for a choice of the profession of a registered nurse, a continuous …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012
Accessible from:: 27. 4. 2012

Thesis defence

 • Supervisor: PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

Citation record

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOMANOVÁ, Gabriela. Motivace k volbě povolání všeobecné sestry, motivace v práci sestry a pracovní spokojenost všeobecných sester. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
 • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd
 
Name
Posted by
Uploaded/Created
Rights
Theses 5i8b35 5i8b35/2
27/4/2012
Folders
Files
metadataTheses.xml metadataTheses.xml
Marklová, E.
27/4/2012
 • Co je jinak přidání souboru

  Soubor nebo složku lze nahrát pomocí tlačítka Přidat.
 • Co je jinak další operace se soubory

  Podrobnosti lze zjistit označením příslušného řádku.
 • Co je jinak pohled pro experty

  Pro častou práci je možné zvolit režim Více možností.
 • Co je nové vyhledávání souborů

  Vyhledávaný výraz můžete zadat přímo do adresního řádku.
 • Co je nové rychlý přístup k souborům

  Pomocí funkce Nedávné je možné se rychle vrátit k právě prohlíženým souborům. Oblíbené soubory je také možné označit Hvězdičkou.
 • Co se chystá

  Připravujeme další vylepšení pro mobilní zařízení.