Theses 

Motivace k volbě povolání všeobecné sestry, motivace v práci sestry a pracovní spokojenost všeobecných sester – Gabriela TOMANOVÁ

česky | in English | slovensky

Section:
Use to change section. Address within IS:

Zpět na vyhledávání

PALACKÝ UNIVERSITY IN OLOMOUC

Faculty of Health Sciences

Bachelor programme / field:
Nursing / General Nursing

Gabriela TOMANOVÁ

Bachelor's thesis

Motivace k volbě povolání všeobecné sestry, motivace v práci sestry a pracovní spokojenost všeobecných sester

The motivation towards the profession of a registered nurse, the motivation in the nurse work and a job satisfaction of registered nurses

Abstract: Přehledová bakalářská práce předkládá dosud publikované informace o motivaci k práci sestry v českých a anglických zdrojích. Jejím obsahem je prezentace poznatků z dohledaných odborných plnotextů, které byly roztříděny a uspořádány dle stanovených cílů do podkapitol bakalářské práce. Podává informace o motivaci k výběru povolání všeobecné sestry, o průběžné motivaci sester a o spokojenosti všeobecných sester se svým povoláním.

Abstract: The bachelor survey thesis presents up to now published information on the motivation of nurses towards their work, in Czech and English sources. It presents findings from looked up academic full texts that have been classified and arranged according to set targets by the bachelor sub thesis. It provides information on the motivation for a choice of the profession of a registered nurse, a continuous nurses? motivation and the satisfaction of nurses with their profession.

Keywords: volba povolání, motivace, všeobecná sestra, spokojenost

Language used: Czech

  • Date on which the thesis was submitted / produced: 27. 4. 2012
  • Accessible from:: 27. 4. 2012

Thesis defence

  • Supervisor: PhDr. Lenka Machálková, Ph.D.

Citation record

ISO 690-compliant citation record: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Full text of thesis

Accessibility: Autor si přeje zpřístupnit práci veřejnosti od 27.4.2012

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • Soubory jsou od 27. 4. 2012 dostupné: světu
thesis thesis
Other ways of accessing the text

Institution archiving the thesis and making it accessible: UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI, Fakulta zdravotnických věd

The right form of listing the thesis as a source quoted

TOMANOVÁ, Gabriela. Motivace k volbě povolání všeobecné sestry, motivace v práci sestry a pracovní spokojenost všeobecných sester. Olomouc, 2012. bakalářská práce (Bc.). UNIVERZITA PALACKÉHO V OLOMOUCI. Fakulta zdravotnických věd


Go to top | Current date and time: 16/7/2019 02:46, Week 29 (odd)

Privacy

Contact: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz