Veronika ČÁPOVÁ

Diplomová práce

Frazémy s komponentem "zub" v Českém národním korpusu

Idioms with component "tooth" in the Czech National Corpus
Anotace:
Diplomová práce se zabývá výskytem frazémů s komponentem zub v Českém národním korpusu. Práce se skládá z části teoretické a analytické. V teoretické části jsou zaznamenány poznatky, které se týkají frazeologie a idiomatiky. Pozornost je věnována též Českému národnímu korpusu. V části analytické bylo hlavním úkolem shromáždit informace o frazémech s komponentem zub vyskytujících se v Českém národním …více
Abstract:
The diploma thesis presents idioms with component "tooth" in Czech national corpus. The diploma thesis is composed of theoretical and analytical part. Theoretical part records informations about phraseology and idiomatics. The Czech national corpus si presents in theoretical part. Analytical part collects informations about idioms with component "tooth" in the Czech national corpus, looks for their …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 15. 3. 2018

Obhajoba závěrečné práce

  • Vedoucí: PhDr. Mira Marvanová, Ph.D.

Citační záznam

Jak správně citovat práci

ČÁPOVÁ, Veronika. Frazémy s komponentem "zub" v Českém národním korpusu. Ústí nad Labem, 2018. diplomová práce (Mgr.). UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM. Pedagogická fakulta

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • Soubory jsou nedostupné.
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM, Pedagogická fakulta

UNIVERZITA JANA EVANGELISTY PURKYNĚ V ÚSTÍ NAD LABEM

Pedagogická fakulta

Magisterský studijní program / obor:
Učitelství pro střední školy / Uč. Čj a lit. pro 2. st. ZŠ a SŠ navazující