Theses 

Direkt marketing - šíření reklamy přes internet – Bc. Petra Váňová

česky | in English | slovensky

Agenda:
Změnit agendu. Adresa v ISu:

Zpět na vyhledávání

Vysoká škola finanční a správní

Bakalářský studijní program / obor:
Ekonomika a management / Marketingová komunikace

Bc. Petra Váňová

Bakalářská práce

Direkt marketing - šíření reklamy přes internet

Direct marketing - propagation of advertisement on internet

Anotace: Téma této bakalářské práce je „Šíření reklamy přes internet.“ V teoretické části jsou popsány způsoby, které lze v současnosti využít k propagaci firmy virtuální cestou. Možností je celá řada, patří mezi ně direkt e-mail, proužková reklama, sponzorované či nesponzorované odkazy ve vyhledávačích, advergaming, blogy, kontextová reklama, video reklama, virtuální komunity a v neposlední řadě nově se rozvíjející virtual produkt placement. Hlavními výhodami jsou nižší náklady a přesnější zacílení na potencionálního zákazníka. Na druhou stranu, lidé jsou stále ještě nedůvěřiví, ale IT specialisté, ekonomové a marketéři očekávají v následujících letech rapidní nárůst obchodování jak B2B tak B2C virtuální cestou. V aplikační části byla provedena analýza chování uživatelů internetu, nakolik je pro ně relevantní ten či onen způsob prezentování se. Informací, které jsou přístupné na internetu, je přebytek. Pro běžného uživatele není jednoduché se v nich zorientovat. Rychlost vývoje nových technologií v oblasti IT předjímá, že veškerá fakta v této práci popsaná, budou již zítra minulostí…

Abstract: The theme of this bachelor thesis is the "propagation of advertising on the Internet." In the theoretical section it describes the different methods which are currently be used to promote the business of virtual channels. There are a wide range, including direct e-mail, banner ads, sponsored or non-sponsored links in search engines, advergaming, blogs, contextual ads, video ads, virtual communities and finally the emerging virtual product placement. The main advantages are lower cost and more accurate targeting of the potential customer. On the other hand, people are still incredulous, but the IT specialists, economists and marketers expect in the coming years a rapid increase in trade as B2B and B2C virtual path. The application section describes an analysis of the behavior of Internet users. How is it relevant for this or that method of presentation. Information which is available on the Internet, is a surplus. For the current user is not easy to orientate. The speed of development of new technologies in the IT industry anticipates that all the facts described in this thesis, will be history tomorrow …

Klíčová slova: Marketing, e-marketing, Internet, direkt marketing, podlinková forma komunikace (BTL), e-mailová reklama, proužková reklama, kontextová reklama, sponzoring, blogy, advergaming, video reklama, virtual communties, virtual placement

Jazyk práce: čeština

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 24. 8. 2010
  • Vedoucí: Ing. Anna Kočová
  • Oponent: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citační záznam

Citace dle ISO 690: LaTeX | HTML | text | BibTeX | Wikipedie

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • nikomu
Složka Odkaz na adresář do lokálního úložiště instituce
Jak jinak získat přístup k textu

Instituce archivující a zpřístupňující práci: Vysoká škola finanční a správní


Nahoru | Aktuální datum a čas: 19. 4. 2019 14:36, 16. (sudý) týden

Soukromí

Kontakty: theses(zavináč/atsign)fi(tečka/dot)muni(tečka/dot)cz