Bc. Petra Váňová

Bachelor's thesis

Direkt marketing - šíření reklamy přes internet

Direct marketing - propagation of advertisement on internet
Abstract:
Téma této bakalářské práce je „Šíření reklamy přes internet.“ V teoretické části jsou popsány způsoby, které lze v současnosti využít k propagaci firmy virtuální cestou. Možností je celá řada, patří mezi ně direkt e-mail, proužková reklama, sponzorované či nesponzorované odkazy ve vyhledávačích, advergaming, blogy, kontextová reklama, video reklama, virtuální komunity a v neposlední řadě nově se rozvíjející …more
Abstract:
The theme of this bachelor thesis is the "propagation of advertising on the Internet." In the theoretical section it describes the different methods which are currently be used to promote the business of virtual channels. There are a wide range, including direct e-mail, banner ads, sponsored or non-sponsored links in search engines, advergaming, blogs, contextual ads, video ads, virtual communities …more
 
 
Language used: Czech
Date on which the thesis was submitted / produced: 5. 5. 2009

Thesis defence

  • Date of defence: 24. 8. 2010
  • Supervisor: Ing. Anna Kočová
  • Reader: PhDr. Karel Eliáš, CSc.

Citation record

Full text of thesis

Contents of on-line thesis archive
Published in Theses:
  • no one
Other ways of accessing the text
Institution archiving the thesis and making it accessible: Vysoká škola finanční a správní

University of Finance and Administration

Bachelor programme / field:
Economics and Management / Marketing Communication