Mgr. Zuzana Žďárská

Diplomová práce

Integrace dětí s narušenou komunikační schopností do základní školy

Integration children with erosion communication ability into of the main educational flou
Anotace:
Diplomová práce Integrace dětí s narušenou komunikační schopností do základních škol podává přehled o profesních a materiálních podmínkách k integraci. Teoretická část práce se zabývá vysvětlením pojmů integrace, školní připravenost a nejčastějších vad řeči vyskytujících se u dětí. Praktická část vychází z dotazníkového šetření, které bylo provedeno u učitelů prvního stupně v Tišnově a jeho okolí. …více
Abstract:
The diploma thesis INTEGRATION OF THE CHILDREN WITH WARPED ABILITY OF COMMUNICATION INTO BASIC SCHOOLS gives a survey of professional and material conditions for integration. The theoretical part of the work deals with the explanation of the terms of integration, state of school preparation and the most frequent defects occurring at children. The practical part is based on the questionnaire investigation …více
 
 
Jazyk práce: čeština
Datum vytvoření / odevzdání či podání práce: 25. 4. 2008

Obhajoba závěrečné práce

  • Obhajoba proběhla 3. 6. 2008
  • Vedoucí: doc. PhDr. Ilona Bytešníková, Ph.D.
  • Oponent: doc. PaedDr. Jiřina Klenková, Ph.D.

Citační záznam

Plný text práce

Obsah online archivu závěrečné práce
Zveřejněno v Theses:
  • světu
Jak jinak získat přístup k textu
Instituce archivující a zpřístupňující práci: Masarykova univerzita, Pedagogická fakulta